1 Samuel 15:23

Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimii. Fiindcă ai lepădat Cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat.”

Galateni 5:19-21

Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia... Continue Reading →

Faptele apostolilor 19:19

Şi unii din cei ce făcuseră vrăjitorii şi-au adus cărţile şile-au ars înaintea tuturor; preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginţi.

Faptele apostolilor 16:16

Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă, care avea un duh de ghicire.Prin ghicire, ea aducea mult câştig stăpânilor ei.

Faptele apostolilor 8:9-11

În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat; el vrăjea şi punea în uimire pe poporul Samariei.Toţi, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte şi ziceau „Acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numeşte mare.”Îl ascultau cu luare aminte, pentru că multă vreme îi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑