Geneza 34:25

A treia zi, pe când sufereau ei încă, cei doi fii ai lui Iacov, Simeon și Levi, fraţii Dinei, și-au luat, fiecare, sabia, s-au năpustit asupra cetăţii care se credea în liniște și au ucis pe toţi bărbaţii.

Geneza 34:13

Fiii lui Iacov au răspuns și au vorbit cu vicleșug lui Sihem și tatălui său Hamor, pentru că Sihem necinstise pe sora lor Dina.

Geneza 3:4‭-‬5

Atunci, șarpele a zis femeii: „Hotărât că nu veţi muri, dar Dumnezeu știe că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii și veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul.”

Marcu 14:1

După două zile era Praznicul Paştelor şi al Azimilor. Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii căutau cum să prindă pe Isus cu vicleşug şi să-L omoare.

Psalmul 32:2

Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie!

Blog at WordPress.com.

Up ↑