1 Tesaloniceni 4:3-5

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie;fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste,nu în aprinderea poftei, ca neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu.

Coloseni 2:8

Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.

Blog at WordPress.com.

Up ↑