Faptele apostolilor 9:26

"Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toţi se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic."

Faptele apostolilor 9:21-22

"Toţi cei ce-l ascultau rămâneau uimiţi şi ziceau: „Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim, printre cei ce chemau Numele acesta? Şi n-a venit el aici ca să-i ducă legaţi înaintea preoţilor celor mai de seamă?”Totuşi Saul se întărea din ce în ce mai mult şi făcea de ruşine pe iudeii care locuiau... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑