Psalmul 71:6

Pe Tine mă sprijin din pântecele mamei mele. Tu eşti Binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără-ncetare.

Psalmul 68:5

El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt.

Psalmul 55:22

Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului şi El te va sprijini! El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

Psalmul 51:10-12

Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!Nu mă lepăda de la Faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă!

Psalmul 46:1-2

Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor.

Psalmul 41:3

Domnul îl sprijină când este pe patul de suferinţă: îi uşurezi durerile în toate bolile lui.

Blog at WordPress.com.

Up ↑