Luca 22:47-48

Pe când grăia El încă, iată că a venit o gloată. Şi cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus, ca să-L sărute.Şi Isus i-a zis: „Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?”

Blog at WordPress.com.

Up ↑