2 Timotei 1:3

Mulţumesc lui Dumnezeu, căruia Îi slujesc cu un cuget curat, din moşi-strămoşi, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi şi noapte.

Psalmul 143:1

Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ţi urechea la cererile mele! Ascultă-mă în credincioşia şi dreptatea Ta!

Psalmul 142:1-2

Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul.Îmi vărs necazul înaintea Lui şi-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui.

Psalmul 141:5

Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este bine-venită; pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca untdelemnul turnat pe capul meu! Să nu-mi întorc capul de la ea: dar rugăciunea mea se va înălţa întruna împotriva răutăţii lor.

1 Timotei 2:8

Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc şi să ridice spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli.

1 Timotei 2:1

Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.

2 Tesaloniceni 3:1

Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi.

Blog at WordPress.com.

Up ↑