2 Samuel 5:23-25

David a întrebat pe Domnul. Şi Domnul a zis: „Să nu te sui, ci ia-i pe la spate şi mergi asupra lor în dreptul duzilor.Când vei auzi un vuiet de paşi în vârfurile duzilor, atunci să te grăbeşti, căci Domnul merge înaintea ta, ca să bată oştirea filistenilor.” David a făcut cum îi poruncise Domnul … Continue reading 2 Samuel 5:23-25