Geneza 28:8‭-‬9

Esau a înţeles astfel că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său Isaac. Și Esau s-a dus la Ismael. El a mai luat de nevastă, pe lângă nevestele pe care le avea, pe Mahalat , fata lui Ismael, fiul lui Avraam, și sora lui Nebaiot .

Geneza 16:6

Avram a răspuns Saraiei: „Iată , roaba ta este în mâna ta; fă-i ce-ţi place!” Atunci, Sarai s-a purtat rău cu ea, și Agar a fugit de ea.

Geneza 8:21

Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima Lui: „Nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinereţea lui, și nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut.

Geneza 6:11-12

Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu; pământul era plin de silnicie.
Dumnezeu S-a uitat spre pământ şi iată că pământul era stricat, căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ.

Geneza 6:5

Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.

Geneza 4:7

Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar, dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.”

Geneza 3:1

Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ‘Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină’?”

2 Samuel 19:19‭-‬20

Și a zis împăratului: „Să nu ţină seamă domnul meu de nelegiuirea mea , să uite că robul tău l-a ocărât în ziua când împăratul, domnul meu, ieșea din Ierusalim și să nu ţină seamă împăratul de lucrul acesta! Căci robul tău mărturisește că a păcătuit. Și iată, vin astăzi, cel dintâi din toată casa lui Iosif , înaintea împăratului, domnul meu.”

2 Samuel 13:21-22

Împăratul David a aflat toate aceste lucruri şi s-a mâniat foarte tare.
Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască, pentru că necinstise pe soră-sa Tamar.

Blog at WordPress.com.

Up ↑