Luca 23:42-43

Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vei veni în Împărăţia Ta!”Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”

Blog at WordPress.com.

Up ↑