1 Samuel 9:9

Odinioară, în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea: „Haidem să mergem la văzător!” Căci acela care se numeşte azi proroc se numea odinioară văzător.

Ioan 6:14

Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, acesta este prorocul cel aşteptat în lume.”

Marcu 11:30-33

Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni? Răspundeţi-Mi!”Ei însă vorbeau astfel între ei: „Dacă răspundem: ‘Din cer’, va zice: ‘Dar de ce nu l-aţi crezut?’Şi dacă vom răspunde: ‘De la oameni…’”, se temeau de norod, căci toţi socoteau că Ioan a fost în adevăr un proroc.Atunci au răspuns lui Isus: „Nu ştim.”... Continue Reading →

Marcu 6:4

Dar Isus le-a zis: „Un proroc nu este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui.”

Luca 24:27

Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.

Luca 24:25-26

Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii!Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?”

Luca 24:19

„Ce?”, le-a zis El. Şi ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte şi în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod.

Blog at WordPress.com.

Up ↑