Psalmul 55:12-14

Nu un vrăjmaş mă batjocoreşte, căci aş suferi; nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aş ascunde dinaintea lui.Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce şi prieten cu mine!Noi, care trăiam împreună într-o plăcută prietenie şi ne duceam împreună cu mulţimea în Casa lui Dumnezeu!

Proverbe 27:10

Nu părăsi pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tăumai bine un vecin aproape decât un frate departe.

Proverbe 27:9

Cum înveselesc untdelemnul şi tămâia inima, aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten.

Proverbe 18:24

Cine îşi face mulţi prieteni îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate.

Blog at WordPress.com.

Up ↑