Psalmul 46:4

Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaş al locuinţelor Celui Preaînalt.

Blog at WordPress.com.

Up ↑