Evrei 13:4

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.

Iacov 4:4

Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.

Iacov 2:10-11

Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă se face vinovat de toate.Căci Cel ce a zis: „Să nu preacurveşti” a zis şi: „Să nu ucizi.” Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii.

Luca 18:20

Ştii poruncile: ‘Să nu preacurveşti; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta.’”

Luca 16:18

Oricine îşi lasă nevasta şi se însoară cu alta preacurveşte şi cine se însoară cu cea lăsată de bărbat preacurveşte.

Blog at WordPress.com.

Up ↑