Geneza 26:5

pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele și legile Mele.”

Geneza 22:16‭-‬18

și a zis: „‘Pe Mine Însumi jur’, zice Domnul, ‘pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, și anume: ca stelele cerului și ca nisipul de pe ţărmul mării, și sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!’”

Geneza 18:19

Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit.”

Geneza 17:23

Avraam a luat pe fiul său Ismael, pe toţi cei ce se născuseră în casa lui și pe toţi robii cumpăraţi cu bani, adică pe toţi cei de parte bărbătească dintre oamenii din casa lui Avraam, și le-a tăiat împrejur carnea prepuţului chiar în ziua aceea, după porunca pe care i-o dăduse Dumnezeu.

Genza 2:16-17

Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină,
dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.”

2 Samuel 22:21‭-‬25

Domnul mi-a răsplătit după nevinovăţia mea, mi-a făcut după curăţia mâinilor mele; căci am păzit căile Domnului, nu m-am făcut vinovat faţă de Dumnezeul meu. Toate poruncile Lui au fost înaintea mea și nu m-am depărtat de la legile Lui. Am fost fără vină înaintea Lui, m-am păzit de fărădelegea mea. De aceea, Domnul mi-a răsplătit nevinovăţia mea după curăţia mea înaintea Lui.

Blog at WordPress.com.

Up ↑