Psalmul 100:3

Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.

Psalmul 81:11-12

Dar poporul Meu n-a ascultat glasul Meu, Israel nu M-a ascultat.Atunci i-am lăsat în voia pornirilor inimii lor şi au urmat sfaturile lor.

Evrei 11:24-25

Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.

Blog at WordPress.com.

Up ↑