Proverbe 30:17

Pe ochiul care îşi bate joc de tatăl său şi nesocoteşte ascultarea de mamă îl vor scobi corbii de la pârâu şi îl vor mânca puii de vultur.

Proverbe 6:20-21

Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei taleleagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât!

Efeseni 6:1-2

Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.„Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă.

Blog at WordPress.com.

Up ↑