Psalmul 84:11

Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.

Psalmul 84:5-7

Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea!Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.Ei merg din putere în putere şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.

Psalmul 73:28

Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.

Psalmul 72:12-14

Căci el va izbăvi pe săracul care strigă şi pe nenorocitul care n-are ajutor.Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit şi va scăpa viaţa săracilor;îi va izbăvi de apăsare şi de silă şi sângele lor va fi scump înaintea lui.

Psalmul 72:4

El va face dreptate nenorociţilor poporului, va scăpa pe copiii săracului şi va zdrobi pe asupritor.

Marcu 16:17-18

Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână şerpi , dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma, îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.”

Marcu 14:6-7

Dar Isus le-a zis: „Lăsaţi-o în pace. De ce-i faceţi supărare? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine, căci pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi şi le puteţi face bine oricând voiţi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.

Psalmul 68:5

El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt.

Psalmul 66:12

Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc şi prin apă, dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug.

Blog at WordPress.com.

Up ↑