Apocalipsa 20:7-9

Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat şi va ieşi din temniţa lui ca să înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi ei s-au suit pe faţa pământului … Continue reading Apocalipsa 20:7-9

1 Samuel 17:36-37

Aşa a doborât robul tău leul şi ursul, şi cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca şi cu unul din ei, căci a ocărât oştirea Dumnezeului celui viu.”David a mai zis: „Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean.” Şi Saul … Continue reading 1 Samuel 17:36-37

Daniel 6:24

Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care pârâseră pe Daniel.Şi au fost aruncaţi în groapa cu lei ei, copiii lor şi nevestele lor;şi până să ajungă în fundul gropii, leii i-au şi apucat şi le-au fărâmiţat oasele.