Evrei 7:24-26

Dar El, fiindcă rămâne „în veac”, are o preoţie care nu poate trece de la unul la altul.De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără... Continue Reading →

Luca 23:41-42

Dar celălalt l-a înfruntat şi i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă?Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre, dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.”

Luca 23:22

Pilat le-a zis pentru a treia oară: „Dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în El. Aşa că, după ce voi pune să-L bată, Îi voi da drumul.”

Luca 23:14-15

şi le-a zis: „Mi-aţi adus înainte pe Omul acesta ca pe unul care aţâţă norodul la răscoală. Şi iată că, după ce l-am cercetat cu de-amănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care-l pârâţi.Nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi, şi iată că Omul acesta... Continue Reading →

Luca 23:4

Pilat a zis preoţilor celor mai de seamă şi noroadelor: „Eu nu găsesc nicio vină în Omul acesta.”

Psalmul 26:6-7

Îmi spăl mâinile în nevinovăţie şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,ca să izbucnesc în mulţumiri şi să istorisesc toate minunile Tale.

Psalmul 26:1

Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul fără şovăire!

PSalmul 24:3-4

Cine* va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la Locul Lui cel Sfânt? Cel* ce are mâinile nevinovate** şi inima curată†, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jurㆆ ca să înşele.

Blog at WordPress.com.

Up ↑