2 Tesaloniceni 2:8

Şi atunci se va arăta acel nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.

Blog at WordPress.com.

Up ↑