2 Samuel 19:19‭-‬20

Și a zis împăratului: „Să nu ţină seamă domnul meu de nelegiuirea mea , să uite că robul tău l-a ocărât în ziua când împăratul, domnul meu, ieșea din Ierusalim și să nu ţină seamă împăratul de lucrul acesta! Căci robul tău mărturisește că a păcătuit. Și iată, vin astăzi, cel dintâi din toată casa lui Iosif , înaintea împăratului, domnul meu.”

Psalmul 106:43

El de mai multe ori i-a izbăvit, dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor şi au ajuns nenorociţi prin nelegiuirea lor.

Psalmul 78:37-38

Inima nu le era tare faţă de El şi nu erau credincioşi legământului Său.
Totuşi, în îndurarea Lui, El iartă nelegiuirea şi nu nimiceşte; Îşi opreşte de multe ori mânia şi nu dă drumul întregii Lui urgii.

Psalmul 66:18-19

Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.
Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.

Psalmul 64:1-2

Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem! Ocroteşte-mi viaţa împotriva vrăjmaşului de care mă tem!
Păzeşte-mă de uneltirile celor răi, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiţi!

Psalmul 51:1-2

Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!
Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu!

Blog at WordPress.com.

Up ↑