2 Tesaloniceni 1:4

De aceea ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia şi credinţa voastră în toate prigonirile şi necazurile pe care le suferiţi.

1 Tesaloniceni 3:4

Şi când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a şi întâmplat, cum bine ştiţi.

1 Tesaloniceni 1:6

Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucât aţi primit Cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt;

Psalmul 107:25-28

El a zis şi a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării.Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc; sufletul le era pierdut în faţa primejdiei.Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat şi zadarnică le era toată iscusinţa.Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile... Continue Reading →

Ioan 16:33

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

Psalmul 80:7

Ai strigat în necaz şi te-am izbăvit; ţi-am răspuns în locul tainic al tunetului şi te-am încercat la apele Meriba.

Blog at WordPress.com.

Up ↑