Evrei 10:32-33

Aduceţi-vă aminte de zilele de la început, când, după ce aţi fost luminaţi, aţi dus o mare luptă de suferinţe: pe de o parte, eraţi puşi ca privelişte în mijlocul ocărilor şi necazurilor şi, pe de alta, v-aţi făcut părtaşi cu aceia care aveau aceeaşi soartă ca voi.

PSalmul 37:39-40

Scăparea celor neprihăniţi vine de la Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului.Domnul îi ajută şi-i izbăveşte; îi izbăveşte de cei răi şi-i scapă, pentru că se încred în El.

Psalmul 34:6-7

Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui.Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie.

Iacov 1:27

Religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.

Psalmul 27:5

Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui şi mă va înălţa pe o stâncă.

Psalmul 25:17-18

Neliniştea inimii mele creşte: scoate-mă din necazul meu!Uită-Te la ticăloşia şi truda mea şi iartă-mi toate păcatele mele!

Blog at WordPress.com.

Up ↑