Evrei 8:8

Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată, vin zile”, zice Domnul, „când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou.

Psalmul 38:1-3

Doamne, nu mă mustra în mânia Ta şi nu mă pedepsi în urgia Ta!Căci săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi mâna Ta apasă asupra mea.N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei Tale; nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu.

Luca 19:45-46

În urmă, a intrat în Templu şi a început să scoată afară pe cei ce vindeau şi cumpărau în el.Şi le-a zis: „Este scris : ‘Casa Mea va fi o casă de rugăciune.’ Dar voi aţi făcut din ea ‘o peşteră de tâlhari’.

Luca 17:3-4

Luaţi seama la voi înşivă! Dacă fratele tău păcătuieşte împotriva ta, mustră-l ! Şi dacă-i pare rău, iartă-l!Şi chiar dacă păcătuieşte împotriva ta de şapte ori pe zi şi de şapte ori pe zi se întoarce la tine şi zice: ‘Îmi pare rău!’ să-l ierţi.”

Luca 4:41

Din mulţi ieşeau şi draci, care strigau şi ziceau: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” Dar El îi mustra şi nu-i lăsa să vorbească, pentru că ştiau că El este Hristosul.

Luca 3:19-20

Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, şi pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele şi pe acela că a închis pe Ioan în temniţă.

Neemia 13:15

Pe vremea aceea, am văzut în Iuda nişte oameni călcând la teasc în ziua Sabatului, aducând snopi, încărcând măgarii cu vin, struguri şi smochine şi cu tot felul de lucruri şi aducându-le la Ierusalim în ziua Sabatului. Şi i-am mustrat chiar în ziua când îşi vindeau mărfurile.

Blog at WordPress.com.

Up ↑