Proverbe 28:19

Cine îşi lucrează câmpul are belşug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie.

Blog at WordPress.com.

Up ↑