Ioan 3:2

Acesta a venit la Isus noaptea şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”

Ioan 2:11

Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut în El.

Psalmul 78:9-11

Fiii lui Efraim, înarmaţi şi trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei,
pentru că n-au ţinut legământul lui Dumnezeu şi n-au voit să umble întocmai după Legea Lui.
Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui pe care li le arătase.

Psalmul 78:4

Nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui şi minunile pe care le-a făcut.

Psalmul 77:13-14

Dumnezeule, căile Tale sunt sfinte! Care dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru?
Tu eşti Dumnezeul care face minuni; Tu Ţi-ai arătat puterea printre popoare.

Psalmul 77:11-12

Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară; da, mă voi gândi la toate lucrările Tale şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale.

Galateni 3:5

Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei?

Blog at WordPress.com.

Up ↑