Psalmul 123:2

Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor şi ochii roabei la mâna stăpânei ei, aşa se uită ochii noştri la Domnul Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi.

Psalmul 112:5

Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate!

Psalmul 103:8-10

Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.El nu Se ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie.Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.

Psalmul 86:15

Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi în credincioşie.

Psalmul 72:12-14

Căci el va izbăvi pe săracul care strigă şi pe nenorocitul care n-are ajutor.Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit şi va scăpa viaţa săracilor;îi va izbăvi de apăsare şi de silă şi sângele lor va fi scump înaintea lui.

Psalmul 66:1-2

Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi Faţa Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta şi printre toate neamurile mântuirea Ta!

Marcu 10:47-48

El a auzit că trece Isus din Nazaret şi a început să strige: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!”Mulţi îl certau să tacă, dar el şi mai tare striga: „Fiul lui David, ai milă de mine!”

Psalmul 56:1

Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare până vor trece nenorocirile.

Blog at WordPress.com.

Up ↑