Psalmul 123:2

Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor şi ochii roabei la mâna stăpânei ei, aşa se uită ochii noştri la Domnul Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi.

Psalmul 112:5

Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate!

Psalmul 103:8-10

Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.
El nu Se ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie.
Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.

Psalmul 86:15

Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi în credincioşie.

Psalmul 72:12-14

Căci el va izbăvi pe săracul care strigă şi pe nenorocitul care n-are ajutor.
Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit şi va scăpa viaţa săracilor;
îi va izbăvi de apăsare şi de silă şi sângele lor va fi scump înaintea lui.

Blog at WordPress.com.

Up ↑