Psalmul 89:30-34

Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea şi nu vor umbla după poruncile Mele,dacă vor călca orânduirile Mele şi nu vor păzi poruncile Mele,atunci le voi pedepsi fărădelegile cu nuiaua şi nelegiuirile cu lovituri,dar nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei şi nu-Mi voi face credincioşia de minciună;nu-Mi voi călca legământul şi nu voi... Continue Reading →

Ioan 2:24-25

Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi.Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El Însuşi ştia ce este în om.

Ioan 1:27

El este Acela care vine după mine şi care este înaintea mea; eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei Lui.”

Ioan 1:14

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.

Efeseni 3:20

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi.

Efeseni 1:19-21

Si care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑