1 Tesaloniceni 4:14

Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.

Psalmul 119:90-91

Credincioşia Ta ţine din neam în neam; Tu ai întemeiat pământul, şi el rămâne tare.După legile Tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile Îţi sunt supuse.

Coloseni 1:16-17

Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El.

Psalmul 117:2

Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul!

Ioan 21:25

Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris. Amin.

Psalmul 111:10

Frica de Domnul este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă şi slava Lui ţine în veci.

Psalmul 108:4

Căci mare este bunătatea Ta şi se înalţă mai presus de ceruri, iar credincioşia Ta până la nori.

Blog at WordPress.com.

Up ↑