1 Samuel 2:3

Nu mai vorbiţi cu atâta îngâmfare, Să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie, Căci Domnul este un Dumnezeu care ştie totul, Şi toate faptele sunt cântărite de El.

1 Timotei 6:3-5

Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie, este plin de mândrie şi nu ştie nimic: ba încă are boala cercetărilor fără rost şi a certurilor de cuvinte, din care se nasc pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi care cred că evlavia este un izvor de câştig. Fereşte-te de astfel de oameni.

Filipeni 2:3

Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.

Psalmul 107:25-28

El a zis şi a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării.
Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc; sufletul le era pierdut în faţa primejdiei.
Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat şi zadarnică le era toată iscusinţa.
Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor.

Psalmul 90:10

Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci trec iute, şi noi zburăm.

Ioan 5:44

Cum puteţi crede voi, care umblaţi după slava pe care v-o daţi unii altora şi nu căutaţi slava care vine de la singurul Dumnezeu?

Psalmul 73:3-9

Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiţi când vedeam fericirea celor răi.
Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte şi trupul le este încărcat de grăsime.
N-au parte de suferinţele omeneşti şi nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni.
De aceea mândria le slujeşte ca salbă şi asuprirea este haina care-i înveleşte.
Li se bulbucă ochii de grăsime şi au mai mult decât le-ar dori inima.
Râd şi vorbesc cu răutate de asuprire: vorbesc de sus,
îşi înalţă gura până la ceruri şi limba le cutreieră pământul.

Galateni 2:6

Cei ce sunt socotiţi ca fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu nu caută la faţa oamenilor – aceştia, zic, ei, cei cu vază, nu mi-au adăugat nimic.

Blog at WordPress.com.

Up ↑