Apocalipsa 5:13

Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare şi tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: „Ale Celui ce şade pe scaunul de domnie şi ale Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!”

Psalmul 148:13

Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălţat: măreţia Lui este mai presus de pământ şi ceruri.

Psalmul 148:4-6

Lăudaţi-L, cerurile cerurilor şi voi, ape, care sunteţi mai presus de ceruri!Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit şi au fost făcute, le-a întărit pe veci de veci, le-a dat legi şi nu le va călca.

Psalmul 117:2

Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul!

Psalmul 115:17-18

Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii, ci noi, noi vom binecuvânta pe Domnul, de acum şi până în veac. Lăudaţi pe Domnul!

Psalmul 113:9

El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!

Blog at WordPress.com.

Up ↑