1 Samuel 14:6

Ionatan a zis tânărului care-i purta armele: „Vino şi să pătrundem până la straja acestor netăiaţi împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca şi printr-un mare număr.”

1 Samuel 12:10

Au strigat iarăşi către Domnul şi au zis: ‘Am păcătuit, căci am părăsit pe Domnul şi am slujit baalilor şi astarteelor; izbăveşte-ne acum din mâna vrăjmaşilor noştri şi-Ţi vom sluji.’

1 Samuel 11:12-13

Poporul a zis lui Samuel: „Cine zicea: ‘Saul să domnească peste noi?’ Daţi încoace pe oamenii aceia, ca să-i omorâm.”Dar Saul a zis: „Nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire lui Israel.”

1 Samuel 7:3-4

Samuel a zis întregii case a lui Israel: „Dacă din toată inima voastră vă întoarceţi la Domnul, scoateţi din mijlocul vostru dumnezeii străini şi astarteele, îndreptaţi-vă inima spre Domnul şi slujiţi-I numai Lui, şi El vă va izbăvi din mâna filistenilor.”Şi copiii lui Israel au scos din mijlocul lor baalii şi astarteele şi au slujit... Continue Reading →

2 Timotei 4:17-18

Însă Domnul a stat lîngă mine, şi m’a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine, şi s’o audă toate Neamurile. Şi am fost izbăvit din gura leului.Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, şi mă va mîntui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava în... Continue Reading →

Coloseni 1:13-14

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

Psalmul 107:25-28

El a zis şi a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării.Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc; sufletul le era pierdut în faţa primejdiei.Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat şi zadarnică le era toată iscusinţa.Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile... Continue Reading →

Psalmul 106:43

El de mai multe ori i-a izbăvit, dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor şi au ajuns nenorociţi prin nelegiuirea lor.

Psalmul 80:7

Ai strigat în necaz şi te-am izbăvit; ţi-am răspuns în locul tainic al tunetului şi te-am încercat la apele Meriba.

Psalmul 78:34-35

Când îi lovea de moarte, ei Îl căutau, se întorceau şi se îndreptau spre Dumnezeu; îşi aduceau aminte că Dumnezeu este Stânca lor şi că Dumnezeul Atotputernic este Izbăvitorul lor.

Blog at WordPress.com.

Up ↑