Evrei 6:1-3

De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos şi să mergem spre cele desăvârşite, fără să mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte şi a credinţei în Dumnezeu,învăţătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morţilor şi despre judecata veşnică.Şi vom face lucrul acesta, dacă va voi Dumnezeu.

Evrei 5:11-12

Asupra celor de mai sus, avem multe de zis şi lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-aţi făcut greoi la pricepere.În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană... Continue Reading →

Evrei 5:7-8

El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte şi fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit.

Psalmul 32:8

„Eu, zice Domnul, te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.”

Luca 21:36-37

Ziua, Isus învăţa pe norod în Templu, iar noaptea Se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor.Şi tot norodul venea dis-de-dimineaţă la El în Templu, ca să-L asculte.

Luca 20:1

Într-una din acele zile, când învăţa Isus norodul în Templu şi propovăduia Evanghelia, au venit deodată la El preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, cu bătrânii.

Luca 19:47-48

Isus învăţa în toate zilele pe norod în Templu. Şi preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii norodului căutau să-L omoare, dar nu ştiau cum să facă, pentru că tot norodul Îi sorbea vorbele de pe buze.

Psalmul 27:11

Învaţă-mă, Doamne, calea Ta şi povăţuieşte-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmaşilor mei.

Psalmul 25:14

Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El şi legământul făcut cu El le dă învăţătură.

Blog at WordPress.com.

Up ↑