Psalmul 47:6-7

Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!

Psalmul 36:1-4

Nelegiuirea celui rău zice inimii mele: „Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui.”Căci se măguleşte singur în ochii lui, ca să-şi desăvârşească fărădelegea, ca să-şi potolească ura.Cuvintele gurii lui sunt mincinoase şi înşelătoare; nu mai vrea să lucreze cu înţelepciune şi să facă binele.În aşternutul lui se gândeşte la răutate, stă pe o cale... Continue Reading →

Iacov 3:17

Înţelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.

Iacov 3:14-16

Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului.Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească.Căci, acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.

Iacov 3:13

Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!

Iacov 1:5

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo.

Luca 22:67-69

Dacă eşti Tu Hristosul, spune-ne!” Isus le-a răspuns: „Dacă vă voi spune, nu veţi crede şi dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi veţi da drumul.De acum încolo, Fiul omului va şedea la dreapta puterii lui Dumnezeu.”

Blog at WordPress.com.

Up ↑