1 Daniel 1-8

Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea
împăratul şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce.

Daniel 3:12

Dar sunt nişte iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ţinutului Babilonului,
şi anume Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, oameni care nu ţin seama deloc de tine, împărate.
Ei nu slujesc dumnezeilor tăi şi nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălţat tu!”

Blog at WordPress.com.

Up ↑