Psalmul 42:8

Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea, cântam laudele Lui şi înălţam o rugăciune Dumnezeului vieţii mele.

Psalmul 40:9-11

Vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare; iată că nu-mi închid buzele. Tu ştii lucrul acesta, Doamne!Nu ţin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul tău şi mântuirea Ta şi nu ascund bunătatea şi credincioşia Ta în adunarea cea mare.Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale, ci bunătatea şi credincioşia Ta mă vor păzi... Continue Reading →

Evrei 4:16

Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

Iacov 5:11

Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare.

Iacov 3:17

Înţelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.

Psalmul 32:10

De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui.

Psalmul 31:21-22

Binecuvântat să fie Domnul, căci Şi-a arătat în chip minunat îndurarea faţă de mine: parc-aş fi fost într-o cetate întărită!În pornirea mea nechibzuită, ziceam: „Sunt izgonit dinaintea Ta!” Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele când am strigat spre Tine.

Psalmul 31:14-16

Dar eu mă încred în Tine, Doamne, şi zic: „Tu eşti Dumnezeul meu!”Soarta mea este în mâna Ta; scapă-mă de vrăjmaşii şi de prigonitorii mei!Fă să lumineze Faţa Ta peste robul Tău, scapă-mă prin îndurarea Ta!

Blog at WordPress.com.

Up ↑