Geneza 17:19

Dumnezeu a zis: „Cu adevărat, nevasta ta Sara îţi va naște un fiu și-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veșnic pentru sămânţa lui după el.

Geneza 17:16

Eu o voi binecuvânta și îţi voi da un fiu din ea; da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi; chiar împăraţi de noroade vor ieși din ea.”

Geneza 15:5‭-‬6

Și după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer și numără stelele , dacă poţi să le numeri.” Și i-a zis: „Așa va fi sămânţa ta.” Avram a crezut pe Domnul, și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.

Geneza 15:1

După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: „Avrame, nu te teme ; Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare.”

Geneza 13:16

Îţi voi face sămânţa ca pulberea pământului de mare; aşa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, şi sămânţa ta va putea să fie numărată.

Geneza 12:2-3

Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.”

2 Samuel 24:14

David a răspuns lui Gad: „Sunt într-o mare strâmtorare! O, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor!”

2 Samuel 22:31

Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, Cuvântul Domnului este curăţit; El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El.

2 Samuel 22:14‭-‬15

Domnul a tunat din ceruri, Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul; a aruncat săgeţi și a risipit pe vrăjmașii mei, a aruncat fulgerul și i-a pus pe fugă.

2 Samuel 22:7

În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul, am chemat pe Dumnezeul meu; din locașul Lui, El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns la urechile Lui.

Blog at WordPress.com.

Up ↑