Coloseni 3:5-6

De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.

Psalmul 106:19-20

Au făcut un viţel în Horeb. S-au închinat înaintea unui chip turnatşi au schimbat Slava lor pe chipul unui bou, care mănâncă iarbă.

Psalmul 97:7

Sunt ruşinaţi toţi cei ce slujesc icoanelor şi care se fălesc cu idolii: toţi dumnezeii se închină înaintea Lui.

Psalmul 81:9

Niciun dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău şi să nu te închini înaintea dumnezeilor străini!

Galateni 5:19-21

Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia... Continue Reading →

Psalmul 44:20

Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru şi ne-am fi întins mâinile spre un dumnezeu străin, n-ar şti Dumnezeu lucrul acesta, El, care cunoaşte tainele inimii?

Psalmul 16:4

Idolii se înmulţesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge şi nu pun numele lor pe buzele mele.

Neemia 9:18

Nici chiar atunci când şi-au făcut un viţel turnat şi au zis: ‘Iată Dumnezeul tău care te-a scos din Egipt!’ şi s-au dedat la mari ocări faţă de Tine.

Blog at WordPress.com.

Up ↑