Psalmul 107:25-28

El a zis şi a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării.Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc; sufletul le era pierdut în faţa primejdiei.Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat şi zadarnică le era toată iscusinţa.Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile... Continue Reading →

Ioan 16:2

Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu.

Psalmul 80:7

Ai strigat în necaz şi te-am izbăvit; ţi-am răspuns în locul tainic al tunetului şi te-am încercat la apele Meriba.

Psalmul 66:12

Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc şi prin apă, dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug.

Evrei 11:17-18

Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el, care primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu!El căruia i se spusese: „În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!”

Evrei 3:7-9

De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie,unde părinţii voştri M-au ispitit şi M-au pus la încercare şi au văzut lucrările Mele patruzeci de ani!

Iacov 1:2-3

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.

Blog at WordPress.com.

Up ↑