Ioan 8:28

Isus deci le-a zis: „Când veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu.

Marcu 16:19

Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu.

Faptele apostolilor 1:9-11

După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.
Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb
şi au zis „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru
va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”

Faptele apostolilor 1:9-11

Blog at WordPress.com.

Up ↑