1 Tesaloniceni 3:4

Şi când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a şi întâmplat, cum bine ştiţi.

Ioan 19:24

Şi au zis între ei: „Să n-o sfâşiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie.” Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: „Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.” Iată ce au făcut ostaşii.

Ioan 17:12

Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat şi niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.

Ioan 15:25

Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: ‘M-au urât fără temei.’

Psalmul 105:39-42

A întins un nor ca să-i acopere şi focul ca să lumineze noaptea.La cererea lor, a trimis prepeliţe şi i-a săturat cu pâine din cer.A deschis stânca şi au curs ape, care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.Căci Şi-a adus aminte de Cuvântul Lui cel sfânt şi de robul Său Avraam.

Psalmul 105:8

El Îşi aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om.

Ioan 13:18

Nu vorbesc despre voi toţi; cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura, care zice: ‘Cel ce mănâncă pâine cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea.

Ioan 12:27

Acum , sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice: ‘Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta’? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta!

Blog at WordPress.com.

Up ↑