1 Samuel 15:11

„Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la Mine şi nu păzeşte cuvintele Mele.” Samuel s-a mâhnit şi toată noaptea a strigat către Domnul.

Ioan 18:38

„Atunci, un Împărat tot eşti!” I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.”

Psalmul 47:6-7

Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!
Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!

Blog at WordPress.com.

Up ↑