1 Samuel 2:25

Dacă un om păcătuieşte împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu, dar dacă păcătuieşte împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el?” Totuşi ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare.

2 Timotei 2:12

Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi.

2 Tesaloniceni 1:8

într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.

Ioan 18:17

Atunci, slujnica, portăriţa, a zis lui Petru: „Nu cumva şi tu eşti unul din ucenicii omului acestuia?” „Nu sunt”, a răspuns el.

Ioan 12:48

Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.

Ioan 12:42

Totuşi, chiar dintre fruntaşi, mulţi au crezut în El; dar de frica fariseilor, nu-L mărturiseau pe faţă, ca să nu fie daţi afară din sinagogă.

Psalmul 89:30-34

Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea şi nu vor umbla după poruncile Mele,
dacă vor călca orânduirile Mele şi nu vor păzi poruncile Mele,
atunci le voi pedepsi fărădelegile cu nuiaua şi nelegiuirile cu lovituri,
dar nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei şi nu-Mi voi face credincioşia de minciună;
nu-Mi voi călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele.

Ioan 1:10-11

El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.
A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.

Blog at WordPress.com.

Up ↑