Geneza 40:14

Dar adu-ţi aminte și de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate faţă de mine; pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta.

Geneza 25:8

Avraam și-a dat duhul și a murit după o bătrâneţe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile, și a fost adăugat la poporul său.

Apocalipsa 20:6

Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.

Efeseni 6:1-3

Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.
„Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – „ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ.”

Galateni 4:15

Unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putinţă, v-aţi fi scos până şi ochii şi mi i-aţi fi dat.

Psalmul 73:28

Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.

Psalmul 73:3-9

Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiţi când vedeam fericirea celor răi.
Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte şi trupul le este încărcat de grăsime.
N-au parte de suferinţele omeneşti şi nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni.
De aceea mândria le slujeşte ca salbă şi asuprirea este haina care-i înveleşte.
Li se bulbucă ochii de grăsime şi au mai mult decât le-ar dori inima.
Râd şi vorbesc cu răutate de asuprire: vorbesc de sus,
îşi înalţă gura până la ceruri şi limba le cutreieră pământul.

Psalmul 72:17

Numele lui va dăinui pe vecie: cât soarele îi va ţine numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alţii, şi toate neamurile îl vor numi fericit.

Psalmul 64:10

Cel neprihănit se bucură în Domnul şi în El îşi caută scăparea; toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiţi.

Blog at WordPress.com.

Up ↑