Psalmul 23

Domnul este Păstorul* meu: nu voi duce lipsă de nimic.  El mă paşte în* păşuni verzi şi mă duce la** ape de odihnă; îmi înviorează sufletul şi mă* povăţuieşte pe cărări drepte din pricina Numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei* morţii, nu mă tem de** niciun rău, căci† Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă... Continue Reading →

Luca 14:13-14

Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci* , pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi. Şi va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi răsplătească, dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi.”

Luca 12:35-40

Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să şadă la masă şi se va apropia să le slujească.Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia,... Continue Reading →

Luca 11:28

Şi El a răspuns: „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-L păzesc!”

Citat

"Fericirea este darul gratuit pe care Dumnezeu I-l oferă oricui este gata să-L primească prin credință."

Proverbe 28:10

"Cine rătăceşte pe oamenii fără prihană pe calea cea rea cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moştenesc fericirea."

Blog at WordPress.com.

Up ↑