Psalmul 84:5-7

Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea!Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.Ei merg din putere în putere şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.

Psalmul 40:4

Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși !

Iacov 1:12

Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.

Psalmul 33:12-13

Domnul priveşte din înălţimea cerurilor şi vede pe toţi fiii oamenilor.Din locaşul locuinţei Lui, El priveşte pe toţi locuitorii pământului.

Psalmul 33:12

Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care Şi-l alege El de moştenire!

Psalmul 32:2

Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie!

Blog at WordPress.com.

Up ↑