Psalmul 112

Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!

Ioan 20:29

„Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.”

Psalmul 84:5-7

Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea!Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.Ei merg din putere în putere şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.

Psalmul 40:4

Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși !

Iacov 1:12

Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.

Blog at WordPress.com.

Up ↑