Psalmul 37:37

Uită-te bine la cel fără prihană şi priveşte pe cel fără vicleşug, căci omul de pace are parte de moştenitori,

Blog at WordPress.com.

Up ↑