Numeri 30:2

Când un om va face o juruinţă Domnului sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduială, să nu-şi calce cuvântul, ci să facă potrivit cu tot ce i-a ieşit din gură.

Numeri 23:19

Dumnezeu nu este un om, ca să mintă, Nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini?

Geneza 35:11

Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Crește și înmulţește-te; un neam și o mulţime de neamuri se vor naște din tine și chiar împăraţi vor ieși din coapsele tale.

Geneza 28:15

Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în ţara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ţi spun.”

Geneza 21:1

Domnul Și-a adus aminte de cele ce spusese Sarei și Domnul a împlinit faţă de Sara ce făgăduise.

Geneza 13:16

Îţi voi face sămânţa ca pulberea pământului de mare; aşa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, şi sămânţa ta va putea să fie numărată.

Psalmul 105:8

El Îşi aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om.

Blog at WordPress.com.

Up ↑