3 Ioan 11

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.

Evrei 13:15

Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

Psalmul 37:3-5

Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în ţară şi umblă în credincioşie!
Domnul să-ţi fie desfătarea şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El şi El va lucra!

Psalmul 36:1-4

Nelegiuirea celui rău zice inimii mele: „Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui.”
Căci se măguleşte singur în ochii lui, ca să-şi desăvârşească fărădelegea, ca să-şi potolească ura.
Cuvintele gurii lui sunt mincinoase şi înşelătoare; nu mai vrea să lucreze cu înţelepciune şi să facă binele.
În aşternutul lui se gândeşte la răutate, stă pe o cale care nu este bună şi nu urăşte răul.

Psalmul 34:13-14

Fereşte-ţi limba de rău şi buzele de cuvinte înşelătoare!
Depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea!

Blog at WordPress.com.

Up ↑