Efeseni 3:20

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi.

Psalmul 78:15-17

A despicat stânci în pustie şi le-a dat să bea ca din nişte valuri cu ape multe.A făcut să ţâşnească izvoare din stânci şi să curgă ape ca nişte râuri.Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui, n-au încetat să se răzvrătească împotriva Celui Preaînalt în pustie.

Psalmul 72:12-14

Căci el va izbăvi pe săracul care strigă şi pe nenorocitul care n-are ajutor.Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit şi va scăpa viaţa săracilor;îi va izbăvi de apăsare şi de silă şi sângele lor va fi scump înaintea lui.

Psalmul 46:10

„Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.”

Evrei 13:5

Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”

Luca 12:22

Isus a zis apoi ucenicilor săi: „De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi cu privire la viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca.

Proverbe 16:1

"Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul."

Blog at WordPress.com.

Up ↑