Galateni 5:19-21

Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia... Continue Reading →

Iuda 4

Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scrişi de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos.

Luca 16:18

Oricine îşi lasă nevasta şi se însoară cu alta preacurveşte şi cine se însoară cu cea lăsată de bărbat preacurveşte.

Luca 15:13

Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul şi a plecat într-o ţară depărtată, unde şi-a risipit averea* , ducând o viaţă destrăbălată.

Luca 8:14

Sămânţa care a căzut între spini îi închipuie pe aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îşi văd de drum şi-l lasă să fie înăbuşit de grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii acesteia şi n-aduc rod care să ajungă la coacere.

Proverbe 7:4-5

"Zi înţelepciunii: „Tu eşti sora mea!” Şi numeşte priceperea prietena ta,ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuinţează cuvinte ademenitoare."

Proverbe 7:25-27

"Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe şi mulţi sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre Locuinţa morţilor, drumul care coboară spre locaşurile morţii."

Proverbe 7:4-5

Zi înţelepciunii: „Tu eşti sora mea!” Şi numeşte priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuinţează cuvinte ademenitoare.

Proverbe 7:25-27

Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe şi mulţi sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre Locuinţa morţilor, drumul care coboară spre locaşurile morţii.

Proverbe 16:30

"Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-şi muşcă buzele, a şi săvârşit răul."

Blog at WordPress.com.

Up ↑