Luca 16:18

Oricine îşi lasă nevasta şi se însoară cu alta preacurveşte şi cine se însoară cu cea lăsată de bărbat preacurveşte.

Luca 15:13

Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul şi a plecat într-o ţară depărtată, unde şi-a risipit averea* , ducând o viaţă destrăbălată.

Luca 8:14

Sămânţa care a căzut între spini îi închipuie pe aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îşi văd de drum şi-l lasă să fie înăbuşit de grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii acesteia şi n-aduc rod care să ajungă la coacere.

Proverbe 7:4-5

"Zi înţelepciunii: „Tu eşti sora mea!” Şi numeşte priceperea prietena ta,ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuinţează cuvinte ademenitoare."

Proverbe 7:25-27

"Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe şi mulţi sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre Locuinţa morţilor, drumul care coboară spre locaşurile morţii."

Proverbe 7:4-5

Zi înţelepciunii: „Tu eşti sora mea!” Şi numeşte priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuinţează cuvinte ademenitoare.

Proverbe 7:25-27

Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe şi mulţi sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre Locuinţa morţilor, drumul care coboară spre locaşurile morţii.

Proverbe 16:30

"Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-şi muşcă buzele, a şi săvârşit răul."

Proverbe 5:3

"Căci buzele femeii străine strecoară miere şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul."

Blog at WordPress.com.

Up ↑