Marcu 12:42-44

A venit şi o văduvă săracă şi a aruncat doi bănuţi, care fac un gologan. Atunci, Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie, căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din... Continue Reading →

Evrei 13:15

Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

Luca 21:2-4

A văzut şi pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuţi.Şi a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi ceilalţi, căci toţi aceştia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat, din sărăcia ei, tot ce avea ca să trăiască."

Luca 19:8

Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.”

Luca 18:22-25

Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: „Îţi mai lipseşte un lucru: vinde tot ce ai, împarte la săraci şi vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino şi urmează-Mă.”Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Isus a văzut că s-a întristat de tot şi a zis:... Continue Reading →

Luca 14:13-14

Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci* , pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi. Şi va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi răsplătească, dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi.”

Luca 3:11

Drept răspuns, el le zicea: „Cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna; şi cine are de mâncare să facă la fel.”

Neemia 10:35

Am hotărât să aducem în fiecare an la Casa Domnului cele dintâi roade ale pământului nostru şi cele dintâi roade din toate roadele tuturor pomilor.

Neemia 10:32

Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un siclu pe an pentru slujba Casei Dumnezeului nostru.

Citat

Da-i lui Dumnezeu ce este mai bun pentru că nici El nu a trimis un înger și a trimis pe Isus Hristos.

Blog at WordPress.com.

Up ↑